Terminy realizacji

Terminy realizacji zaproszeń ślubnych, okolicznościowych oraz dodatków:

Zaproszenia ślubne:

◼ 16 dni roboczych standard / 8 dni roboczych ekspres 

Zaproszenia okolicznościowe:

◼ 10 dni roboczych standard / 5 dni roboczych ekspres 

Dodatki:

◼ 12 dni roboczych standard / 6 dni roboczych ekspres

Projekty:

Do 4 dni roboczych / Poprawki projektów 1-3 dni robocze.

 

Termin realizacji liczony jest od akceptacji projektu.

Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku.